Odtuyubizesor.com Kullanıcı Sözleşmesi

Odtuyubizesor.com, kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir internet sitesi olup, ODTÜ İşletme Topluluğu’na aittir.
Odtuyubizesor.com(site) kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.

Kayıtlı Kullanıcılar
18 yaş sınırı uygulamaktayız, bu nedenle 18 yaşından küçüklerin kullanıcı olması maalesef mümkün değil.
Odtuyubizesor.com’a kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmekte.

İşleyiş ve Sorumluluklarımız
Oluşturduğunuz içerik/sorular ODTÜ ve ODTÜ İşletme Topluluğu kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Oluşturduğunuz içerik/soruların tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. İçerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine Odtuyubizesor.com tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.
İçerikleriniz Odtuyubizesor.com kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. Kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle yazarlığınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. Diğer tüm haklarımız saklıdır.
Gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.
Hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi girmemenizi tavsiye ederiz.
Odtuyubizesor.com’a vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için ODTÜ İşletme Topluluğu elinden gelen özeni göstermektedir ancak ODTÜ İşletme Topluluğu’nun özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya ODTÜ İşletme Topluluğu’na yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da, sitedeki verilerinizin kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Ayrıca bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktayız. Bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. Veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa Odtuyubizesor.com’daki verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemenizi öneririz.

Gizlilik
Odtuyubizesor.com’da bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (Verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)
Ayrıca Odtuyubizesor.com’a kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi, süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır, ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.
Sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. Bu veriler ODTÜ İşletme Topluluğu’nun geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
İletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece ODTÜ İşletme Topluluğu’na ait marka ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.
Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde, bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. Yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık IP bilgisi saklanmaktadır.
Kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız tüm içeriklerde alenileştirdiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak ODTÜ İşletme Topluluğu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kişisel yazışma yoluyla veya yayınladığınız içeriklerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Kullanım Koşulları
Odtuyubizesor.com, ODTÜ İşletme Topluluğu’na ait olup ait olup, 5651 sayılı kanun çerçevesinde yer sağlayıcı sıfatıyla (http://www.tib.gov.tr/tr/fby_kendie.html#) hizmet vermektedir. Odtuyubizesor.com’da yazarlar tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi olmaksızın ve doğrudan yazarlar tarafından yayına alınmaktadır. Tarafımıza başvurulmadığı müddetçe, yayınlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Ancak, ODTÜ İşletme Topluluğu yer sağladığı içeriğin hukuka uygunluğunu sağlamaya özen göstermekte, bu nedenle yapılan her başvuruyu dikkatle değerlendirmektedir.
Şikayetleriniz kişisel haberleşme niteliğinde olmayıp, şikayetiniz ve iletişim bilgileriniz gerekli görüldüğü takdirde yayınlanabilir, üçüncü kişilerle ve/veya yasal mercilerle paylaşılabilir. Bu nedenle şikayetlerinizde ifşa edilmesini istemediğiniz beyanlarda bulunmamanızı tavsiye ederiz.

Sözleşme Değişiklikleri
Bu sözleşme ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden, sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Bu sözleşmede ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ODTÜ İşletme Topluluğu’nun kayıtlarının (eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) Hmk 193. Maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.
Bu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilaflar hallinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme  10.07.2017 tarihinde oluşturulmuştur.